innaKonferencja ,,Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1981'' Wrocław - Proponeo.pl
Sprawdź, co się dzieje w Twojej okolicy!
  • Wszystkie od teraz
  • Jutro
  • Najbliższy weekend
  • Marzec
  • Archiwum
  • Prima Aprilis
  • Majówka
  • Dzień Matki
  • Dzień Dziecka
od teraz

Propozycja zakończona

Propozycja

Konferencja ,,Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1981''

Podaj nazwę Propozycji:

, Wrocław, Bernardyńska 5
OBSERWUJ
0
23 wyświetlenia

Osoby, które obserwują Propozycję

Opis Propozycji Historia Ziemi Zachodnich i Północnych była w PRL-u często instrumentalizowana iwykorzystana w propagandzie państwowej. Dziś możemy skonstatować, że badania historyków czy socjologów poprzedziły zdecydowanie badania, które na gruncie historii sztuki nigdy w gruntowny sposób się nie odbyły. Mamy dotąd cząstkowe badania, dlatego zaproponować chcemy kilkudniowe spotkanie, które konfrontowałoby problematykę w gruncie rzeczy dość różną, na różnych ziemiach - Warmii i Mazurach, Dolnym Śląsku, Śląsku Opolskim, Pomorzu Zachodnim i w Gdańsku (do programu konferencji został włączony Gdańsk, który jako dawne Wolne Miasto nie wchodził w skład Ziem Odzyskanych. Jednak powojenne procesy kulturotwórcze w Gdańsku bliskie są problematyce tych Ziem). Chcielibyśmy pomówić zarówno o architekturze i dizajnie, jak o sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, nowe media). Genius loci tzw. Ziem Odzyskanych nie sposób oddzielić od geografii historycznej i krytycznej aplikacji jej metodologii. Z jednej strony refleksji wymaga ukorzenianie się kultury polskiej i jej oswajanie, z drugiej – konstrukcja określonej wizji tych Ziem i kontrolowanie dyskursów historycznych. A przecież i tak – mimo dyscyplinowania – zdarzało się niejednokrotnie, jak to dowcipnie komentowano, iż duch germański przelatywał jak nietoperz przez jasne, zracjonalizowane i poddane procesom socjalistycznej modernizacji przestrzenie Ziem Obiecanych, zaludniane przez różnorodną ludność napływową. Czy dzisiaj ciągle możemy jeszcze mówić o specyfice Ziem Odzyskanych? Jako górną granicę historyczną naszych dyskusji przyjęliśmy rok 1981 wychodząc z założenia, iż od stanu wojennego mówić można o runięciu konsensu z władzą komunistyczną; przeto historia po 1981 roku jest – jak się wydaje – nieco lepiej opisana. Niemniej, po wydaniu tomu materiałów obejmujących lata 1945-1981 planujemy organizację drugiej konferencji – od stanu wojennego do współczesności. Na rozmowy o architekturze zapraszamy do przestronnych wnętrz Muzeum Architektury we Wrocławiu, na rozmowy o sztukach plastycznych – do pobliskiego Muzeum Narodowego. Czekamy na zgłoszenia od historyków architektury, historyków sztuki i kulturoznawców. Prosimy o krótki abstrakt 20-minutowego wystąpienia. Oprócz możliwości ustnej prezentacji własnych badań oferujemy możliwość druku w serii wydawniczej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Wysokość wpisowego to 150 zł, dla doktorantów 75 zł. Organizatorami konferencji są: dr hab. Anna Markowska, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego i przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. zw. dr hab. Jerzy Malinowski, prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz mgr Zofia Reznik, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego (sekretarz). Zgłoszenia prosimy adresować na ziemie.odzyskane2015@gmail.com lub za pośrednictwem strony internetowej PISnSŚ www.world-art.pl do 30 sierpnia 2015 roku.
rozwiń
Kontakt

Dane kontaktowe:

http://
login:
facebook.com/
plus.google.com/u/0/
twitter.com/
instagram.com/
pinterest.com/
Bilety
150,00pozostali
75,00doktoranci

Oś czasu Propozycji

Brak wpisów na tablicy

Dzięki tablicy dowiesz się m.in. o tym, że:
- w Propozycji, którą obserwujesz zmieniły się godziny jej dostępności, jej lokalizacja, zmieniono opis, proponujący zmienił ceny biletów lub cennik usług, dodał nowy post na osi czasu Propozycji
- proponujący, którego obserwujesz utworzył nową Propozycję
- użytkownik, którego obserwujesz dodał zdjęcie lub film do Propozycji, którą obserwujesz, dodał post na swojej osi czasu, zaczął obserwować Propozycję lub proponującego

Oznacza to, że będziesz na bieżąco informowany o najważniejszych zmianach w wydarzeniu, na które być może planujesz się wybrać, ale też dowiesz się o innych, ciekawych wydarzeniach i ofertach proponujących oraz o tym co interesuje innych użytkowników Proponeo.
Widoczność: to miejsce widzisz tylko Ty.
Określ ile zdjęć i filmów ma się wyświetlać