innaMiędzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe Zarządzanie Publiczne w Grupie Wyszehradzkiej (V4) - od modelu tradycyjnego do paradygmatu profesjonalizmu?'' Wrocław - Proponeo.pl
Sprawdź, co się dzieje w Twojej okolicy!
  • Wszystkie od teraz
  • Jutro
  • Najbliższy weekend
  • Marzec
  • Archiwum
  • Prima Aprilis
  • Majówka
  • Dzień Matki
  • Dzień Dziecka
od teraz

Propozycja zakończona

Propozycja

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe Zarządzanie Publiczne w Grupie Wyszehradzkiej (V4) - od modelu tradycyjnego do paradygmatu profesjonalizmu?''

Podaj nazwę Propozycji:

OBSERWUJ
0
18 wyświetleń

Osoby, które obserwują Propozycję

Opis Propozycji Głównym celem konferencji jest zainicjowanie pogłębionej, interdyscyplinarnej dyskusji poświęconej doświadczeniom i perspektywom zarządzania państwem współczesnym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona roli i znaczeniu zarządzania publicznego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym państwach Grupy Wyszehradzkiej: Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Refleksja nad doświadczeniami i perspektywami zarządzania publicznego w Europie Zachodniej i pozostałych regionach świata będzie jednak równie cenna i interesująca.
Zaproponowana przez organizatorów problematyka koncentruje się na następujących zagadnieniach:
1. Systemowe i pozasystemowe uwarunkowania rozwoju państwa.
2. Czynniki i bariery rozwoju współczesnego państwa.
3. Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa-cele, obszary, metody.
4. Regulacja, samoregulacja, interwencja w zarządzaniu publicznym na poziomie lokalnym, regionalnym, centralnym, międzynarodowym.
5. Dekoncentracja, deregulacja, dewolucja a zarządzanie publiczne.
6. Ewolucja form zarządzania publicznego (Old Public Administration, Public Management, New Public Management, Public Governance, New Public Governance).
7. New Public Management i New Public Governace - założenia i implementacja.
8. Public Value Governance - dylematy definicyjne i perspektywy rozwoju.
9. Multi-Level Governance - od koncepcji do zastosowania.
10. Polityka publiczna - programowanie, wdrażanie, monitoring i ewaluacja.
11. Strukturalne i funkcjonalne aspekty praktycznej realizacji polityk publicznych.
12. Zarządzanie w politykach publicznych.
13. Obszary (dziedziny) polityki publicznej.
14.Polityka miejska i polityka regionalna jako polityki sektorowe.
15. Administracja publiczna wobec ewolucji form zarządzania publicznego.
16. Rynkowa i partycypacyjna orientacja funkcjonowania państw oraz jednostek samorządu terytorialnego.


17. Nowe formy partycypacji i decydowania politycznego.
18. Przywództwo polityczne w zarządzaniu publicznym.
19. Zarządzanie funduszami/wizerunkiem/komunikacją marketingową jako czynnik o znaczeniu rozwojowym.
Przedstawiona problematyka nie wyczerpuje oczywiście możliwych tematów wystąpień skoncentrowanych zarówno na rozważaniach teoretycznych, jak i ustaleniach empirycznych.
Do udziału w konferencji zapraszamy reprezentantów różnych dyscyplin naukowych: nie tylko politologii, i polityki publicznej, ale również socjologii, prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, europeistyki. Uczestnictwo w konferencji zapowiedzieli już badacze z Polski, Czech, Węgier i Słowacji.
rozwiń
Kontakt

Dane kontaktowe:

http://
login:
facebook.com/
plus.google.com/u/0/
twitter.com/
instagram.com/
pinterest.com/
Bilety
320,00Wszyscy

Oś czasu Propozycji

Brak wpisów na tablicy

Dzięki tablicy dowiesz się m.in. o tym, że:
- w Propozycji, którą obserwujesz zmieniły się godziny jej dostępności, jej lokalizacja, zmieniono opis, proponujący zmienił ceny biletów lub cennik usług, dodał nowy post na osi czasu Propozycji
- proponujący, którego obserwujesz utworzył nową Propozycję
- użytkownik, którego obserwujesz dodał zdjęcie lub film do Propozycji, którą obserwujesz, dodał post na swojej osi czasu, zaczął obserwować Propozycję lub proponującego

Oznacza to, że będziesz na bieżąco informowany o najważniejszych zmianach w wydarzeniu, na które być może planujesz się wybrać, ale też dowiesz się o innych, ciekawych wydarzeniach i ofertach proponujących oraz o tym co interesuje innych użytkowników Proponeo.
Widoczność: to miejsce widzisz tylko Ty.
Określ ile zdjęć i filmów ma się wyświetlać